آخرین پروژه ها

در ادامه گزیده ای از پروژه های جدیدالاحداث یا مقاوم سازی که در سال های اخیر از مهاربند کمانش تاب (BRB) شرکت پویا تدبیر ویرا بهره گرفته اند، معرفی می شود.

  • All
  • در حال اجرا
  • ساخت
  • مقاوم سازی

پروژه های منتخب از نگاه آمار

0
پروژه جاری
0
پروژه احداث
0
پروژه مقاوم سازی