آنالیز و طراحی خطی مهاربند کمانش تاب

جهت آشنایی با روند کامل طراحی مهاربند کمانش تاب می توانید به راهنمای طراحی آماده شده توسط تیم فنی شرکت پویا تدبیر ویرا مراجعه نمایید:

طراحی مهاربند کمانش تاب در etabs

توجه : نرم افزار صفحه گسترده کاملا رایگان می باشد و توسط تیم فنی شرکت پویا تدبیر ویرا نوشته شده است لذا برای فعال سازی برنامه کافیست با دفتر فنی تماس حاصل فرمایید و یا از طریق پست الکترونیک دفتر با نشانی  soft.virabrace@gmail.com  پس از تکمیل فرم زیر ، سریال فعالسازی را درخواست نمایید .

طراحی مهاربند کمانش تاب

آنالیز و طراحی غیرخطی مهاربند کمانش تاب

جهت آشنایی با روند طراحی غیرخطی مهاربند کمانش تاب می توانید به راهنمای آماده شده توسط تیم فنی شرکت پویا تدبیر ویرا مراجعه نمایید:

طراحی غیرخطی مهاربند کمانش تاب