توضیحات

نام پروژه : مقاومسازی لرزه ای بیمارستان شریف آباد تهران

نوع اسکلت : فولادی

نوع اتصال : اتصال جوشی

خدمات : طراحی ، تولید و اجرا


استفاده از میراگر BRB در مقاوم سازی سازه های بیمارستانی از همان ابتدای معرفی این فناوری به صنعت ساختمان، در کشورهای لرزه خیز مورد توجه قرار گرفته است. مهاربند کمانش تاب با تامین سختی و میرایی لازم به عنوان المانی پیش ساخته، ضمن تأمین مطلوب مشخصات مورد نیاز برای ارتقاء لرزه ای سازه ها، تأثیر به سزایی در افزایش سرعت اجرای پروژه های مقاوم سازی دارد.

در تمامی پروژه های مقاوم سازی شرکت پویا تدبیر ویرا ، کاربرد BRB موجب کاهش حجم عملیات اجرایی و افزایش قابل توجه سرعت اجرا شده است.