تاییدیه های مهاربند کمانش تاب

بخشی از متن تاییدیه از مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی برای طراحی و تولید مهاربند کمانش تاب (BRB)

سیستم مهاربند كمانش تاب (كمانش ناپذیر) نوع ویژه ای از سیستم های مهاربندی همراه با شكل پذیری و اتلاف انرژی قابل توجه هستند كه با هدف بهبود رفتار لرزه ای مهاربندهای متداول طراحی شده اند. شكل پذیری و قابلیت جذب انرژی بالای این قاب ها نسبت به قاب های مهاربندی ویژه كه نتیجه محصور بودن هسته فولادی مهاربندها در مقابل كمانش است از ویژگی های این نوع مهاربند می باشد.

به منظور بررسی كارایی و عملكرد رفتاری مهاربندهای كمانش تاب تولیدی شركت پویا تدبیر ویرا با نام تجاری VIRA BRACE ، مطالعات عددی و آزمایشگاهی جامعی بر روی این محصولات در مركز تحقیقات راه مسكن و شهرسازی انجام شده است. قاب فولادی دارای مهاربند كمانش تاب با استفاده از نرم افزار المان محدود آباكوس مدلسازی شده و نمونه هایی از مهاربند براساس آیین نامه AISC 341-16 تحت آزمایش بارگذاری چرخه ای قرار گرفته است. نتایج آزمایشات با ابعاد واقعی بر روی این اعضا نشان می دهد كه قاب های مجهز به مهاربندهای كمانش تاب تولید شركت پویا تدبیر ویرا عملكرد مناسبی در برابر بارهای چرخه ای داشته، و رفتار پایدار و متقارنی تحت فشار و كشش از خود به نمایش می گذارند.

تاییدیه فنی از مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی :

تاییدیه ضرایب از مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی :