توضیحات

نام پروژه : مجتمع تجاری تفریحی میکامال کیش

اسکلت: بتنی

نوع اتصال : اتصال جوشی

خدمات: طراحی، تولید و نظارت بر اجرا


بهسازی لرزه ای اسکلت بتنی مجتمع تجاری تفریحی میکامال واقع در جزیره کیش، با زیربنای 190 هزار متر مربع در هفت طبقه، به عنوان یکی از بزرگترین مراکز تجاری و تفریحی کشور محسوب می شود. این پروژه بهسازی از آن دست پروژه های مقاوم سازی است که مقایسه ای فنی و اقتصادی بین دو گزینه BRB و دیوار برشی صورت گرفته است. که در نهایت با توجه به اهداف فنی و عملکردی و همچنین ملاحظات کافرمای محترم در موضوع سهولت اجرا، قاب های بتنی این مجتمع، جهت افزایش تاب آوری در برابر زلزله ، به مهاربندهای کمانش تاب ویرا بریس مجهز شد.

حفظ سرمایه و همچنین حفظ خدمت رسانی ساختمان پس از زلزله، از انگیزه های اصلی کارفرمایان ساختمان های تجاری در کاربرد فناوری های نوین لرزه ای است.