توضیحات

نام پروژه : ساختمان مسکونی ولنجک

محل : تهران

نوع اتصال : اتصال جوشی

خدمات : طراحی ، تولید و اجرای مهاربندهای کمانش تاب (BRB)