توضیحات

نام پروژه : ساختمان مسکونی ساعی

محل : ارومیه

نوع اتصال : اتصال جوشی

خدمات : طراحی ، تولید و اجرای مهاربندهای کمانش تاب (BRB)