توضیحات

نام پروژه : بهسازی لرزه ای بیمارستان شوشتر

نوع اسکلت : بتنی

نوع اتصال : اتصال جوشی

خدمات : طراحی ، تولید و اجرا


کاربرد مهاربند کمانش تاب BRB در بهسازی سازه های بیمارستانی از همان ابتدای معرفی این فناوری به صنعت ساختمان، در کشورهای لرزه خیز مورد توجه قرار گرفت. امروزه به ویژه در کشور ما با انتشار نشریات و آیین نامه های تخصصی در موضوع طراحی عملکردی بیمارستان ها، اهمیت کاربرد سیستم های استهلاک انرژی زلزله و یا همان میراگرهای الحاقی در سازه های درمانی بیش از پیش مورد توجه طراحان و کارفرمایان قرار گرفته است.

در پروژه های بهسازی و مقاومسازی ، سرعت و سهولت اجرا و کاهش حجم عملیات از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و از جمله اصلی ترین عوامل جهت تصمیم گیری در انتخاب روش است. در پروژه مقاوم سازی بیمارستان شوشتر استفاده از BRB با کاربرد دیوار برشی مقایسه شده است.