خانه » مهاربند کمانش تاب

ارزیابی پاسخ لرزه‌ای یک قاب مجهز به مهاربند کمانش ‏تاب پنج طبقه با استفاده از شبیه ‏سازی اعضای چندگانه هیبریدی شبه دینامیکی-پارت دوم

جهت مدل‎سازی BRBها در پژوهش‎‌های پیشین از مدل‎‌‎های متنوعی استفاده [...]

By |2022-12-22T17:58:19-01:00دسامبر 22nd, 2022|دسته‌بندی نشده|بدون ديدگاه

ارزیابی پاسخ لرزه‌ای یک قاب مجهز به مهاربند کمانش‌‏تاب پنج طبقه با استفاده از شبیه‌سازی اعضای چندگانه هیبریدی شبه دینامیکی-پارت اول

چکیده تحلیل تاریخچه‎ زمانی غیرخطی به مدل‌سازی دقیق اعضای سازه‌ای [...]

Go to Top