بهسازی ساختمان شماره سه اداره دارایی کرمان-تولید مهاربند کمانش تاب

مشخصات پروژه:

محل پروژه: کرمان

نوع اسکلت: فلزی

نوع اتصال BRB: جوشی

خدمات: طراحی، تولید و نظارت بر اجرای BRB

ویژگی‌های شاخص پروژه:

در این پروژه بهسازی، BRB در قیاس با طرح های بهسازی مشتمل بر اضافه کردن مهاربندی معمولی و دیوار برشی به عنوان، طرح برتر فنی و اقتصادی انتخاب شد. به واسطه نرمی و ضریب رفتار بالاتر این سیستم، حجم عملیات بهسازی به ویژه در تراز پی، به شدت کاهش پیدا کرد. راحتی اجرا نیز از دیگر مزایای کاربرد BRB در این پروژه بوده است.