بهسازی ده دستگاه ساختمان مسکونی واقع در استان تهران-پویا تدبیر ویرا تولید کننده و مجری مهاربندهای کمانش تاب

مشخصات پروژه:

محل پروژه: استان تهران

نوع اسکلت: فلزی

نوع اتصال BRB: جوشی

خدمات: طراحی و تولید BRB

ویژگی‌های شاخص پروژه:

در این پروژه بهسازی از 360 عدد BRB تولید شده توسط شرکت پویا تدبیر ویرا استفاده شده است. در این طرح، BRB به طور همزمان سختی و میرایی مورد نیاز را به شکل بسیار مطلوبی تامین و در قیاس با طرح رقیب (بهسازی با اجرای دیوار برشی)، از بعد فنی، اقتصادی و سرعت اجرا به عنوان گزینه برتر انتخاب شد. استفاده از BRB زمان اجرای این پروژه را به کمتر از نصف زمان مورد نیاز برای اجرای دیوار برشی، کاهش داد.