کارخانه داروسازی آریا-ویرابریس مجری و تولید کننده مهاربند کمانش تاب-تولید brb

مشخصات پروژه:

محل پروژه: استان البرز

نوع اسکلت: فلزی

نوع اتصال BRB: جوشی

متراژ: 11،200 مترمربع 

سیستم باربر جانبی: در دو جهت BRB

خدمات: طراحی، تولید و اجرای BRB 

ویژگی‌های شاخص پروژه:

در این پروژه به کارگیری توامان رویکردهای نوین بهینه‌سازی شرکت بنیانو  و فناوری BRB، منجر به صرفه جویی فولاد به میزان 31  درصد معادل 297 تن نسبت به طرح پیشین شد. از دیگر مزایای قابل توجه BRB در این پروژه می‌توان به کاهش قابل توجه مصالح مصرفی، ایفای نقش فیوز و ارتقاء عملکرد سازه در برابر زلزله و افزایش قابل توجه سرعت و کیفیت اجرا اشاره کرد.

کارخانه داروسازی آریا-ویرابریس مجری و تولید کننده مهاربند کمانش تاب-تولید brb