بهسازی ده ها ساختمان مسکونی آسیب دیده در زلزله کرمانشاه-بهسازی و مقاوم سازی با مهاربند کمانش تاب

مشخصات پروژه:

محل پروژه: سر پل ذهاب

نوع اسکلت: فلزی

نوع اتصال BRB: جوشی

خدمات: طراحی و تولید BRB

ویژگی‌های شاخص پروژه:

در زلزله کرمانشاه یکی از ضعف های جدی ساختمان ها، کمانش مهاربندها بوده است. پس از این واقعه تصاویر متعددی به ویژه از کمانش برون صفحه مهاربندهای ضربدری منتشر شد و مطالعاتی نیز بر کفایت عملکردی مهاربندی عادی در برابر زلزله صورت پذیرفت. این موضوع که آیا مهاربندی معمولی در سیکل های رفت و برگشتی زلزله و پس از کمانش فشاری همچنان مقاومت کششی پیش بینی شده در طراحی را تامین می کند یا نه، از جمله موضوعاتی است که پس از زلزله کرمانشاه مورد توجه قرار گرفت. مهاربند کمانش تاب با جلوگیری از وقوع ناپایداری کمانشی، دو ضعف اصلی مهاربندهای معمولی را رفع کرده است. اختلاف در ظرفیت فشاری و کششی و زوال مقاومت در بارگذاری های متعدد چرخه ای، که به عنوان ضعف های مهاربندی فولادی معمولی به شمار می آید. در کنار مزایای فنی ذکر شده، سادگی نصب BRB در قیاس با گزینه هایی چون دیوار برشی، سبب شد تا این فناوری به عنوان طرح برتر فنی و اقتصادی در بهسازی تعداد قابل توجهی از ساختمان های آسیب دیده در سرپل ذهاب، انتخاب و اجرا شود‌.