توضیحات

نام پروژه : مجتمع تجاری کیش

نوع اتصال : اتصال جوشی

وضعیت : در دست اجرا