توضیحات

نام پروژه : سوله انبار پتروشیمی خارگ

موقعیت : جزیره خارگ

سیستم سازه  : اسکلت فلزی به همراه مهاربندهای کمانش تاب

نوع اتصالات : پیچی