توضیحات

نام پروژه : ساختمان مسکونی زعفرانیه تهران

نوع اتصال : اتصال جوشی

وضعیت : در دست اجرا