BRB با اتصال وصله ای

  • ساده ترین اتصال جهت نصب مهاربندهای کمانش‌تاب.
  • مناسب ­ترین اتصال جهت تعویض مهاربندهای کمانش‌تاب پس از وقوع زلزله­ های بزرگ.
  • بزرگترین اتصال در میان انواع اتصالات.
  • استفاده به منظور کاهش هزینه­ های اجرایی و افزایش کارایی.