BRB با اتصال پیچی

  • مناسب برای پروژه­ هایی که نیاز به کاهش جوشکاری در محل پروژه است.
  • اتصالاتی کوچکتر نسبت به اتصالات پیچی وصله­ ای.
  • اصلاح شده مهاربندهای کمانش‌تاب Bolted Lug، به منظور کاهش هزینه­ های اجرایی و افزایش کارایی.