روند کنترل کیفیت

با توجه به عملکرد لرزه ای مهاربندهای کمانش تاب، انجام فرآیند کنترل کیفیت در زمان طراحی و ساخت این اعضاء از اهمیت دو چندان برخوردار است.

در این راستا، طراحی های کلیه مهاربندهای کمانش تاب تولیدی این شرکت زیر نظر مستقیم مهندسین مشاور Low Damage Design کشور نیوزیلند که سابقه طراحی و نظارت بر اجرای چندین پروژه را مجهز به مهاربند کمانش تاب را در کشور نیوزیلند دارد، انجام می شود.

همچنین برای هر پروژه پلان بازرسی و آزمایش تهیه شده و کلیه مراحل آن به تأیید کارفرما و مشاور محترم پروژه خواهد رسید.

کلیه فرایندهای ساخت (برش و سوراخکاری، جوشکاری، بتن ریزی و رنگ آمیزی) مهاربندهای کمانش تاب شرکت پویا تدبیر ویرا، به صورت کامل در کارخانه این مجموعه و با به کارگیری تجهیزات نوینِ ساخت، انجام می شود. می توانید روند کلی کنترل کیفیت محصولات تولیدی شرکت پویا تدبیر ویرا، در شکل ذیل مشاهده نمایید: