نحوه مدلسازی BRB در تحلیل های غیر خطی

جهت مدلسازی غیرخطی و ارزیابی سازه و مهاربندهای کمانش تاب می ­توان از نرم­ افزار PERFORM 3D استفاده کرد. معیارهای پذیرش را نیز می توان از جدول 9-7 استاندارد ASCE 41-13 استخراج  نمود:

 

 

در نرم افزارهای ETABS، SAP2000 و CSi BRIDGE مفصل پلاستیک نیروی محوری بر اساس ضوابط جدول 9-7 استاندارد ASCE 41-13 قابل تعریف بوده و در انواع تحلیل های غیرخطی (استاتیکی و یا تاریخچه زمانی) قابل استفاده است:

 

 

همچنین با استفاده از المان LINK با مشخصات MultiLinear Plastic به راحتی می توان این مهاربندها را همانند یک میراگر فولادی تسلیم شونده مدلسازی کرد تا اثر افزایش میرایی ناشی از جاری شدن هسته فولادی را نیز در تحلیلها وارد نمود:

 

 

به منظور دستیابی به روند کامل و اطلاعات مورد نیاز جهت مدل سازی غیرخطی مهاربندهای کمانش تاب در نرم افزارهای مهندسی می­ توانید به راهنمای تحلیل غیرخطی تهیه شده توسط این شرکت مراجعه نموده و یا با بخش فنی شرکت پویا تدبیر ویرا تماس حاصل نمایید.