اطلاعات فنی طراحی سازه مجهز به BRB

جهت آشنایی با روند کامل طراحی سازه و مهاربندهای کمانش تاب می توانید به راهنمای طراحی آماده شده توسط تیم فنی شرکت پویا تدبیر ویرا مراجعه نمایید:

 BRB Design Guideline 

 

 

 

همچنین جهت مدلسازی مهاربندهای کمانش تاب در نرم افزارهای ETABS و SAP2000 می توانید از مقاطع آماده زیر استفاده نمایید:

ETABS [13-16]_Sections

 

 

ETABS 9_Sections


 

 

نرم افزار صفحه گسترده طراحی مهاربندهای کمانش تاب اشاره شده در راهنما را می توانید از لینک زیر و بر اساس نوع سیستم عامل رایانه خود دانلود نمایید. برای استفاده از این برنامه باید برنامه آفیس 2010 و یا جدیدتر بر روی رایانه شما نصب باشد:

BRB Check-20-10-2017

توجه شود که این برنامه به صورت همیشگی رایگان خواهد ماند. جهت دریافت کد فعالسازی برنامه، فرم زیر را تکمیل نموده و آن را برای ایمیل soft.virabrace@gmail.com  ارسال نمایید تا کدهای مورد نظر  برای شما ارسال گردد.

BRB Check-RegForm

 

همچنین خلاصه اطلاعات مهندسی جهت طراحی سازه مجهز به مهاربندهای کمانش تاب، در زیر ارائه شده است:

 

ظرفیت نیرویی عضو مهاربندی

مقاومت محوری طراحی مهاربند در کشش و فشار از رابطه زیر محاسبه می ­شود:

 

 

Ø: ضریب کاهش مقاومت و برابر 0/9 منظور می­شود،

Fysc: حداقل تنش تسلیم فولاد هسته، یا تنش تسلیم واقعی که از آزمایش به دست می ­آید،

Asc: سطح مقطع هسته فولادی (قسمت جاری شونده).

 

سختی واقعی عضو مهاربندی

در زمان مدلسازی مهاربند کمانش تاب در نرم ­افزارهای طراحی، مساحت هسته جاری شونده در طولی مابین نقطه کار تا نقطه کار مدل می­ شود. به عبارت دیگر سختی منظور شده در نرم­ افزار به صورت زیر محاسبه و منظور می شود:

 

 

این در حالی است که در واقعیت سختی عضو مهاربندی بیشتر از این مقدار است. با فرض اینکه سختی دو بخش صلب انتهایی در ورق اتصال مهاربند برابر بی نهایت باشد، سختی موثر واقعی عضو مهاربندی به صورت زیر تعیین می ­شود:

 

 

با توجه به ضوابط استانداردهای طراحی داخلی و شرایط ساخت و ساز کشورمان، یک حدس اولیه مناسب برای این ضریب برابر است با KF=1.35. همچنین جهت تخمینی دقیق از این ضریب می ­توان از نتایج برنامه صفحه گسترده تهیه شده توسط این شرکت استفاده نمایید. در نتیجه جهت مدلسازی صحیح عضو مهاربند کمانش تاب در نرم­ افزار، باید یک ضریب اصلاح سختی در مساحت هسته فولادی، فقط در زمان انجام تحلیل ­ها، اعمال شود:

 

 

کنترل کرنش پلاستیک هسته فولادی مهاربند

عضو مهاربند کمانش تاب یک المان تغییرشکل کنترل است. بنابراین علاوه بر کنترل ظرفیت نیرویی این المان، کرنش پلاستیک تشکیل شده در قسمت جاری شونده هسته فولادی نیز باید کنترل شود تا هیچ گونه ناپایداری در سیستم انتقال رخ ندهد. سیستم مهاربند کمانش تاب باید قادر به تحمل بزرگترین دو مقدار تغییر مکان زیر باشد:

 

 

تغییرمکان ایجاد شده در مهاربند باید از بر اساس بزرگترین مقدار حاصله از روابط بالا و بر اساس رابطه زیر تعیین شود:

 

در نتیجه کنترل کرنش پلاستیک ایجاد شده در هسته مهاربند برابر است با:

 

 

طول قسمت جاری شوند هسته فولادی، Ly، تابعی از پارامترهای مختلف بوده که با توجه به این عوامل این طول در حدود 0.5 تا 0.75 طول نقطه کار تا نقطه کار، Lwp، است. بر اساس تجربیات این شرکت، با توجه به ضوابط استانداردهای طراحی داخلی و شرایط ساخت و ساز کشورمان، یک حدس اولیه مناسب برای این طول برابر است با Ly=0.63Lwp.

 

نیروی طراحی تیرها و ستون ها

مطابق اصول طراحی ظرفیتی، در قاب های مهاربند تاب عضو مهاربندی نقش فیوز را داشته و به عنوان ضعیف ترین عضو قاب طراحی می­ گردد تا هرچه سریعتر وارد رفتار غیرخطی شود. اعضاء مجاور مهاربندهای کمانش تاب (تیر، ستون) نیرو کنترل بوده و باید در محدوده ارتجاعی باقی بمانند. نیروی طراحی این اعضاء از تعادل نیرویی و با اعمال ضرایب Ry، ω، β  بر مقاومت عضو مهاربندی محاسبه می­ شود. در این صورت مقاومت اصلاح شده مهاربند در کشش و فشار به صورت زیر محاسبه می ­شود. به عنوان یک حدس اولیه مناسب می ­توانید از مقادیر ω=1.5 و β=1.1 استفاده کنید.

 

 

جهت مطالعه بیشتر در خصوص سیستم مهاربند کمانش تاب (BRB) به آدرس http://parsseismic.com/brb/ مراجعه نمایید.